Optimal kontrollrumsmiljö

Kontrollrum finns i en mängd olika branscher och tillämpningar. För övervakning och styrning av processer i olika typer av processindustrier eller för att hantera bild och ljud i medieverksamhet. Men kontrollrum finns även på fartyg, inom säkerhetsföretag, för trafikövervakning, på flygplatser mm. Ett kontrollrum blir ofta navet i en verksamhet där man upptäcker och åtgärdar ev. larm och varifrån man styr verksamhetens processer.

Pålitlig hårdvara, snabb mjukvara

Ett komplett kontrollrum består av många olika delar som tillsammans ger en bra helhet. Och självklart ställer olika typer av verksamhet olika typer av krav på hur omfattande teknik som behöver användas. Ett kontrollrum i en stor och kritisk verksamhet byggs ofta upp från grunden med all den säkerhet och den infrastruktur som kan komma att behövas under lång tid framöver. Förutom teknik i rummet för handhavande och övervakning skapar man tex bra struktur för kablage och ventilation med installationsgolv och man tillser ofta från start att man har en fungerande och genomtänkt reservkraftslösning mm. Men självklart är det viktigt att skapa ett kontrollrum som är anpassat till den verksamhet man bedriver och att man utgår från sina egna behov oavsett om det gäller en mindre lösning eller ett rum för tex en processindustri.

Tekniken inne i rummet kan delas upp i två olika grupper. Dels möbler och dels presentation / styrning. Kontrollrumsborden i denna miljö är konstruerade för att skapa en bra ergonomisk miljö för kontrollrumsoperatörerna som ofta jobbar långa pass vid bordet. Ett kontrollrumsbord är alltid höj och sänkbart och om man även har monitorer i anslutning till bordet är även dom separata och ibland individuellt höj och sänkbara. Med tanke på att arbetsplatsen bemannas av olika personer under dygnet så behöver varje operatör vid bordet kunna hitta sin optimala inställning av bord och monitorer för att ha en bra uppsikt och utföra ett effektivt arbete. Även stolen för operatören blir mycket viktig och det finns bra ergonomiska stolar framtagna för kontrollrum. Se exempel på kontrollrumsbord här.

Tekniken för presentation och styrning i kontrollrummet är helt avhängig verksamhetens art. Men generellt har man alltid någon typ av system som gör det möjligt att förflytta bild och larm från en operatör till en annan. Och ofta även möjlighet att kunna lägga upp bilder på en gemensam och centralt placerad monitor eller videovägg för att kunna informera flera personer om ett skeende. Styrningen av det som övervakas sker ofta med helt verksamhetsspecifik utrustning. Mer och mer blir dessutom helt mjukvarustyrt och ofta hanteras det med en dator / arbetsplats i operatörsänden och styrning via IP över avstånd. Värt att tänka på är att i sista änden är det operatören som skall uppmärksamma ev. larm och som skall göra åtgärd på dessa. En bra arbetsmiljö är därför mycket viktig.

Monitorer & videoväggar

En bild säger mer än tusen ord sägs det, och en visuell information av tex ett larm uppmärksammas alltid snabbare. Det finns många olika typer av lösningar för att hantera bild och monitorer i ett kontrollrum. Vilka behov har ni? Behöver ni en videovägg eller räcker det med en större bra monitor och möjlighet att kunna lägga upp flera bilder samtidigt? Valet av monitorer är viktigt. Betänk att en operatör skall övervaka en monitor under många timmar. Och möjligheten till en högkvalitativ videoöverföring från källan i tex en larmtillämpning ökar. Fundera över ert behov och kontakta oss gärna så ser vi tillsammans vad det finns för möjligheter för er tillämpning. Även ljud och inspelningsmöjligheter ställer krav på rätt val av teknik. Se exempel på utrustning här.

Fjärråtkomst & extenders

Tekniken i ett kontrollrum är ofta relativt omfattande med datorer och andra tekniska enheter som skapar problem i form av värme och en ökad ljudnivå förutom att utrustningen måste placeras någonstans och tar plats. Det finns effektiv teknik för att lösa dessa problem och som gör det möjligt att placera utrustningen i ett annat utrymme som kanske dessutom är bättre anpassat för drift av utrustningen med tanke på exempelvis kyla och redundant kraft. Ett sätt att lösa detta är att använda extenders som överför signaler och de portar man önskar operatörsarbetsplatsen men ändå låter den aktiva utrustningen placeras utanför rummet. Extedenderlösningar finns av olika typer och med olika möjligheter för signalöverföringen. Punkt till punkt via koppar, via fiber eller med IP eller annat protokoll som bärare. Även kryptering kan hanteras på detta sätt. Upplevelsen för användaren är som om utrustningen fanns på arbetsplatsen oavsett det verkliga avståndet.

Följ länkarna nedan för att se vårt sortiment.

Planera en säker driftmiljö

Att skapa ett kontrollrum som fyller sin funktion på ett bra sätt över lång tid kräver en del eftertanke. Och som kund bygger man kanske bara en sådan miljö under sin karriär vilket innebär en risk om man missar eller förbiser funktioner. Olika verksamheter ställer olika krav. Miljöer som byggs för de mest kritiska verksamheterna innefattar en mängd olika mer eller mindre aktiva system. Några exempel är passersystem, installationsgolv, redundant kraft, reservkraft, separat kylsystem, redundans för nämnda system, larmfunktioner till dessa, system för uppdatering av larmhantering osv. Och till detta kommer det bitar i teknik och inredning som vi nämnt ovan.

Racktech erbjuder hjälp vid planering och genomförande av kontrollrum och operatörsrum. Ni kan använda oss som bollplank, timma för timma, eller som en partner som driver ert projekt åt er från A till Ö. Vi har lång erfarenhet av komplexa tekniska miljöer och försöker i alla projekt göra det tekniska enkelt för vår er som uppdragsgivare.

Racktech utgår från beprövade standarddokument och med det som grund går vi igenom er tänkta miljö. Man kan också vända på det och använda vår kunskap för besiktning och säkerhetskontroll av nuvarande kontrollrum.

Läs mer här om rådgivning här eller kontakta oss nedan så återkommer vi snarast.

Kontrollrum

Kontakta oss för mer information och prisuppgift