Det finns en mängd frågor att tänka igenom och ta hänsyn till när man skapar ett bra och funktionellt konrollrum. Säkerhet och funktion utgår alltid från den verksamhet man bedriver. Vilken är er verksamhet? Vad är viktigast för er att övervaka / styra? Vilken funktion och säkerhet vill ni ha? Med vår långa erfarenhet av kontrollrum och den teknik som ett kontrollrum innefattar kan vi hjälpa er att skapa en säker och genomtänkt operatörsmiljö. Ett väl genomtänkt samspel mellan operatören och tekniken ger det önskade resultatet. Racktech har förståelse för operatörens arbetsuppgift och kunskap om vilka tekniska möjligheter som finns för att lösa uppgiften.

  • Vi kan bland annat erbjuda rådgivning för
  • Planering av kontrollrum och övervakningsmiljöer.
  • Projektledning vid skapande eller flytt av kontrollrum
  • Helhetssyn för funktion och säkerhet inkl kraft klimat
  • Besiktning / säkerhetsgenomgång av befintligt kontrollrum

Ni använder oss i den utsträckning ni önskar. Timma för timma eller som en del i ett större projekt.

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta oss nedanför eller besöka vår sida för rådgivning.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift